Bombička nebyla proražena

Použitá bombička není kompatibilní

 • Používejte pouze kvalitní šlehačkové bombičky (iSi, Kayser)

Bombička nebyla správně vložena

 • Zasuňte bombičku správně do držáku bombičky

Prorážecí jehla byla poškozena

 • Odešlete kompletní šlehač do servisního střediska

Dávkovaný obsah je příliš tekutý

Šlehač je přeplněn

 • Uvolněte tlak a vylijte přebytečný obsah. Šlehač je nyní opět připraven k použití
 • Dodržujte údaje pro maximální plnění láhve

Šlehač byl protřepán málo nebo vůbec

 • Obsah není dostatečně vychlazený
 • Po naplnění šlehače nechte obsah chladit v lednici po dobu nejméně 1-2 hodin
 • Ujistěte se, že byl šlehač uložen v lednici mezi jednotlivým dávkováním
 • Důsledně dodržujte návod na použití šlehače

Smetana neobsahuje dostatek tuku

 • Smetana musí mít minimální obsah tuku 31% (ideálně však 35%)

Bylo použito málo želatiny nebo jiného pojiva

 • Uvolněte tlak, přidejte další pojivo do směsi a znovu šlehač natlakujte

Obsah nelze dávkovat nebo ze zdobící trysky vyprskává

Dávkovací ventil je ucpaný nerozpuštenými surovinami v láhvi

 • Uvolněte tlak a pak důkladně vyčistěte hlavu šlehače včetně dávkovacího ventilu
 • Ujistěte se, že jsou všechny sypké ingredience zcela rozpušteny
 • Obsah je příliš tuhý kvůli nadměrnému chlazení nebo pojivu
 • Vyhýbejte se zmrazení obsahu
 • Recepty jsou nepřesné, upravte poměry surovin

Šlehačka nebo směs je příliš tuhá

 • Snižte intenzitu a počet protřepání během používání
 • Důsledně dodržujte návod na použití šlehače

Žádný nebo nedostatečný tlak ve šlehači

 • Používejte pouze kvalitní šlehačkové bombičky (iSi, Kayser)
 • Nepoužívejte prázdné bombičky, tyto po použití ihned vyhoďte
 • Používejte šlehač dnem vzhůru a se zdobící tryskou ve svislé poloze, jinak unikne tlak z láhve